bip.gov.pl

BIP - ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - Przedmiot działalności

 • Przedmiot działalności przedsiębiorcy:

  • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z;
  • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowane - 77.39.Z;
  • pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.Z;
  • działalność w zakresie inżynierii, związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.B;
  • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z;
  • wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z;
  • wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z;
  • zarządzanie nieruchomościami, wykonywanie na zlecenie - 68.32.Z;
  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z;
 • informacje nieudostępnione w BIP - na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
  ( Dz. U. z dnia 8 października 2001r. )
  "informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek"


Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 11.06.2011
Podpisał: Elżbieta Kołodziejska
Dokument z dnia: 11.06.2010
Dokument oglądany razy: 1 424