bip.gov.pl

BIP - ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - Kontrole 2001


 • 11 grudnia 2001r.

  • organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim;

  • zakres kontroli: kontrola kompleksowa zakładu;

  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: protokół i decyzja dostępne są w Dziale Tech. ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8;

  • wnioski, zalecenia: Przedstawienie do wglądu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim rejestru wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz karty pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia do 15-01-2002r.;

  • podjęte działania: zalecenia pokontrolne zostały wykonane.


Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 11.06.2010
Podpisał: Elżbieta Kołodziejska
Dokument z dnia: 11.06.2010
Dokument oglądany razy: 1 816