bip.gov.pl

BIP - ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - Kontrole 2004


 • 29 - 30 listopada 2004r. 1 - 2 grudnia 2004r.

  • organ kontrolujący: ZUS Koszalin;
  • zakres kontroli:
   • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
   • prawidłowość i rzetelność obliczania i opłacania składek;
   • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wpłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;
   • ustalenie uprawnień i dokumentowanie prawa do zaświadczeń rodzinnych oraz terminowość wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
   • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego;
   • prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: protokół kontroli wpłynął 6 grudnia 2004r.

  • wnioski, zalecenia: bez zastrzeżeń;
  • podjęte działania: - .Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 11.06.2010
Podpisał: Elżbieta Kołodziejska
Dokument z dnia: 11.06.2010
Dokument oglądany razy: 1 861