bip.gov.pl

BIP - ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - Kontrole 2011


 • 8 - 17 lutego 2011r.

  • organ kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie;

  • zakres kontroli:
   • przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska;

  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: protokół i decyzja są dostępne w Dziale Technicznym ZEC Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim ul. Sobieskiego 8;
   protokół kontroli wpłynął 17 lutego 2011r.;

  • wnioski, zalecenia:
   • uregulować stan formalno - prawny wytwarzanych odpadów;
   • prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów na aktualnych formularzach;

  • podjęte działania: zalecenia pokontrolne zostały wykonane.


Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 20.05.2011
Podpisał: Elżbieta Kołodziejska
Dokument z dnia: 20.05.2011
Dokument oglądany razy: 2 122