bip.gov.pl

BIP - ZEC Społka z o.o. w Drawsku Pomorskim - Kontrole 2015

 • 23 - 23 września 2015r.

  • organ kontrolujący: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie;
  • zakres kontroli:
   • Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
    Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza.
  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: protokół i decyzja - dostępne:
   w Dziale Technicznym ZEC Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim ul. Sobieskiego 8.
   Protokół kontroli wpłynął 23 września 2015r.
  • wnioski, zalecenia:
   • brak.
   • podjęte działania: zgodnie z protokołem.

  • Pozycje nie zmienione zostają bez zmian.

 • 22 - 23, 26 stycznia 2015r.

  • organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek
   w Koszalinie;
  • zakres kontroli:
   • Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek,
    do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych
    i ubezpieczenia zdrowotnego.
    Ustalanie uprawnień do świadczeń z ub. społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
    Prawidłowość i terminowość opracowywanie wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.
    Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
    Zakresem kontroli objęto okres: styczeń 2011- grudzień 2013r.;
  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: protokół i decyzja - dostępne
   w Dziale DFA ZEC Sp.z o.o. w Drawsku Pomorskim ul. Sobieskiego 8.
   Protokół kontroli wpłynął 26 stycznia 2015r.
  • wnioski, zalecenia:
   • brak.
   • podjęte działania: zgodnie z protokołem.

  • Pozycje nie zmienione zostają bez zmian.Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 28.10.2015
Podpisał: Elżbieta Kołodziejska
Dokument z dnia: 27.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 628