bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 21.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Majątek ZEC Sp. z o.o. wg stanu na dzień 31 XII 2018r.

BIP - ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - Majątek

 • Majątek Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. obejmuje:

  • Aktywa trwałe - razem 831 572,50  zł., w tym:

   • Wartości niematerialne i prawne: 7 950,75 zł;
   • Rzeczowe aktywa trwałe: 820 132,52 zł;
   • Należności długoterminowe: 0,00 zł;.
   • Inwestycje długoterminowe: 0,00 zł;
   • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 3 489,23 zł

  • Aktywa obrotowe - razem 2 688 000,61 zł, w tym:

   • Zapasy: 304 970,07 zł;
   • Należności krótkoterminowe: 418 691,71 zł;
   • Inwestycje krótkoterminowe: 1 847 363,04 zł;
   • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 116 975,79 zł;

  • Dochody i straty:

   • W roku 2017 Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim osiągnął zysk netto w kwocie 123 310,64  zł.
    Zysk przeznaczony został:
    • nagrody z zysku dla załogi: 30 827,66 zł;
    • zasilenie kapitału zapasowego: 92 482,98  zł;


Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 21.06.2018
Podpisał: Elżbieta Kołodziejska
Dokument z dnia: 21.06.2018
Dokument oglądany razy: 2 198