bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 02.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana treści w informacji o przetargu na "Przyłącze ciepłownicze" z dnia 2 maja 2019r.

BIP - ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - Przetargi


P R Z E T A R G I

Zaproszenie do przetargu.


Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych".

Przetarg II - 2 maja 2019r.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim zs.,
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Sobieskiego 8,
woj. zachodniopomorskie, pow. drawski,
tel., fax. 94 36 325 41,

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

 • "Przyłącze ciepłownicze - w technologii preizolowanej 2xDN80/160
  do budynku wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 6."

  Postępowanie przetargowe prowadzone jest na zasadach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako przetarg nieograniczony, dotyczący zamówień sektorowych, poniżej progów kwotowych - zgodnie z art. 132, ust. 1 pkt. 3 i art. 133, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami ) - lecz zachowaniem zasady uczciwej konkurencji gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 • miejsce realizacji: Drawsko Pomorskie, ul. Pocztowa 6;
 • termin realizacji: 31.05.2019 - 28.06.2019;
 • wadium: 8 000,00 zł.;
 • kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%;
 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną, tradycyjną przesyłką pocztową lub odebrać w siedzibie zamawiającego;
 • uprawniony do kontaktów z oferentami jest - Zbigniew Zawiślak
  tel. 94 36 325 41 lub 603 599 715 w godzinach 8:00 - 12:00.
 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 10 (I piętro).
 • Termin składania ofert:  upływa dnia 20.05.2019r. o godzinie 13:00.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2019r. o godzinie 13:15
  w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 10 (na I piętrze).
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w SIWZ.
 • plik do pobrania ( format PDF ): ogłoszenie o przetargu: [ pobierz plik ].

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w regulaminie postępowania przetargowego.


Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych".

Przetarg I - 18 kwietnia 2019r.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim zs.,
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Sobieskiego 8,
woj. zachodniopomorskie, pow. drawski,
tel., fax. 94 36 325 41,

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2019 / 2020
  • w ilości 1100 Mg,
  • w sortymencie IIA,
  • typ 31 lub 32.1,
  • klasie 24-16-08,
  • zdolności spiekania (liczba ROGI) RI 5-20.
 • Miejsce realizacji: Drawsko Pomorskie, ul. Mickiewicza 1A.
 • Termin realizacji: 01.10.2019 - 24.04.2020.
 • Wadium: 10 000,00 zł.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%.
 • Regulamin postępowania przetargowego można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną, tradycyjną przesyłką pocztową lub odebrać w siedzibie zamawiającego.
 • Uprawniony do kontaktów z oferentami jest - Zbigniew Zawiślak
  tel. 94 36 325 41 lub 603 599 715 w godzinach 8:00 - 12:00.
 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 10 (I piętro).
 • Termin składania ofert:  upływa dnia 17.05.2019r. o godzinie 13:00.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.05.2019r. o godzinie 13:15
  w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 10 (na I piętrze).
 • plik do pobrania ( format PDF ): ogłoszenie o przetargu: [ pobierz plik ].

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w regulaminie postępowania przetargowego.Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 02.05.2019
Podpisał: Elżbieta Kołodziejska
Dokument z dnia: 02.05.2019
Dokument oglądany razy: 5 726